Namn Storlek Typ Poäng Uppladdad av Datum

gbg försvunna innerstad Gamlestan 38,3 MB pdf 0,0 Lukas Memborn 2017-06-22

gbg innerstad centralen gullbergsvass 35,4 MB pdf 0,0 Lukas Memborn 2017-06-22

GBG försvunna innerstad Lindholmen 20,3 MB pdf 0,0 Lukas Memborn 2017-05-18

LIBRERIA 18,2 MB dwg 0,0 anonym 2017-05-16

CAD LIBRARY 13,1 MB dwg 0,0 anonym 2017-05-16

Projektering scenkonstlokaler 17.3.1 5,2 MB pdf 0,0 Archileaks 2017-03-23

in-fill 7 landshövdingehustävling 6,4 MB pdf 0,0 Lukas Memborn 2017-02-15

gbg försvunna innerstad frihamnen 12,1 MB pdf 0,0 Lukas Memborn 2017-01-27

GBG försvunna innerstad Masthugget 8,3 MB pdf 0,0 Lukas Memborn 2017-01-26

Tillgänglighetsmått för WC enligt SS 237,1 kB dwg 0,0 Rincewind 2016-10-13

UMAN NR. 5 — POWER 58,0 MB pdf 0,0 UMAN 2016-05-10

UPPGRENNA NATURHUS - TAILOR MADE ARKITEKTER - ORANGERI 152,7 kB pdf 0,0 Archileaks 2016-03-24

UPPGRENNA NATURHUS - TAILOR MADE ARKITEKTER - SEKTION 153,5 kB pdf 0,0 Archileaks 2016-03-24

UPPGRENNA NATURHUS - TAILOR MADE ARKITEKTER - LUCKA 119,9 kB pdf 0,0 Archileaks 2016-03-24

UPPGRENNA NATURHUS - TAILOR MADE ARKITEKTER - LUCKA 123,0 kB pdf 0,0 Archileaks 2016-03-24

körspår personbil 5,6 MB pdf 0,0 anonym 2016-02-17

UMAN NR. 4 - INVISIBLE UMEÅ 50,6 MB pdf 0,0 UMAN 2015-12-16

KYRKBYSKOLAN - ENTRÉTAK - OKIDOKI ARKITEKTER 280,7 kB dwg 0,0 Archileaks 2015-11-24

UMAN NR. 3 - Standards 58,1 MB pdf 0,0 UMAN 2015-11-24

UMAN Nr. 2 - 2015 45,5 MB pdf 0,0 UMAN 2015-11-24

UMAN Nr. 1 - Introduction 7,7 MB pdf 0,0 UMAN 2015-11-24

Skalan #3 - FLOSKLER 32,5 MB pdf 0,0 Archileaks 2015-11-11

Skalan #2 - TRANSPARENS 43,1 MB pdf 0,0 Archileaks 2015-11-11

STRÖMKAJEN - MARGE ARKITEKTER - GLASPARTI 166,1 kB pdf 0,0 Archileaks 2015-10-19

STRÖMKAJEN - MARGE ARKITEKTER - PLÅTDETALJER 258,1 kB pdf 0,0 Archileaks 2015-10-19

STRÖMKAJEN - MARGE ARKITEKTER - MÖTEN VÄGG/TAK 283,6 kB pdf 0,0 Archileaks 2015-10-19

STRÖMKAJEN - MARGE ARKITEKTER - DETALJSNITT 306,0 kB pdf 0,0 Archileaks 2015-10-19

PROGRAM ARCHIFILM GÖTEBORG 2015 496,0 kB pdf 0,0 Archileaks 2015-09-15

Cyklist 1,6 MB png 0,1 Anders Bergqvist 2015-08-28

Gående kvinna 46,4 kB png 0,0 Anders Bergqvist 2015-08-28

Mamma med barn 213,3 kB psd 0,0 Anders Bergqvist 2015-08-28

Cyklist i plan 220,2 kB psd 0,0 Anders Bergqvist 2015-08-28

Bil i plan 75,8 kB png 0,0 Anders Bergqvist 2015-08-28

Bostadsbyggande - begrepp och kostnadsfördelning 1,7 MB pdf 0,0 anonym 2015-08-13

Mellanstaden - strategi för hållbar stadsutveckling 73,9 MB pdf 0,0 Archileaks 2015-04-17

House of Ports - Nadén Arkitektur - Kontorsrum 388,5 kB pdf 0,0 pernaden 2015-03-27

House of Ports - Nadén Arkitektur - Ribbverk 148,6 kB pdf 0,0 pernaden 2015-03-27

House of Ports - Nadén Arkitektur - Trappa 244,8 kB pdf 0,0 pernaden 2015-03-27

House of Ports - Nadén Arkitektur - Bjälklagsöppning 20,7 kB pdf 0,0 pernaden 2015-03-27

House of Ports - Nadén Arkitektur - Glasparti 75,1 kB pdf 0,0 pernaden 2015-03-27

House of Ports - Nadén Arkitektur - Lanternin 94,3 kB pdf 0,0 pernaden 2015-03-27

House of Ports - Nadén Arkitektur - Takfot 97,3 kB pdf 0,0 pernaden 2015-03-27

House of Ports - Nadén Arkitektur - Betongelement 256,9 kB pdf 0,0 pernaden 2015-03-27

House of Ports - Nadén Arkitektur - Principsektion 230,6 kB pdf 0,0 pernaden 2015-03-27

Rambergsstaden 1924 18,7 MB jpg 0,0 Lukas Memborn 2015-03-19

in-fill 6 arkitektur för mångfald 1,5 MB pdf 0,0 Lukas Memborn 2015-03-06

Widerströmska: överliggare räcke 37,9 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: betongsarg i räcke 64,5 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: undertaksdetaljer plan 3-10 107,5 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: undertaksdetaljer plan 1 och 2 105,9 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: principsektion undertak plan 2 57,0 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: vertikalsnitt invändiga glaspartier 82,7 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: vertikalsnitt takkrön 341,3 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: vertikalsnitt fönster i yttervägg 313,2 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Stol 3 av Enzo Mari 924,3 kB jpg 0,0 anonym 2014-12-19

Stol 2 av Enzo Mari 1,2 MB jpg 0,0 anonym 2014-12-19

Stol av Enzo Mari 978,5 kB jpg 0,0 anonym 2014-12-19

Bord 2 av Enzo Mari 1,9 MB jpg 0,0 anonym 2014-12-19

Bord av Enzo Mari, Proposta per un'autoprogettazione 2,4 MB jpg 0,0 anonym 2014-12-19

#Bopinion Begreppsguide 349,3 kB pdf 0,0 anonym 2014-12-15

Cyklopen: Horisontell balk-bakkant 6,6 kB pdf 0,0 anonym 2014-10-23

Cyklopen: Elevation boxen 116,1 kB pdf 0,0 anonym 2014-10-23

Cyklopen: Fönster-horisontella balkar 22,6 kB pdf 0,0 anonym 2014-10-23

Cyklopen: Fäste port 51,4 kB pdf 0,0 anonym 2014-10-23

Cyklopen: fasadskivor öst 105,6 kB pdf 0,0 anonym 2014-10-23

Cyklopen: fasadskivor väst 54,3 kB pdf 0,0 anonym 2014-10-23

Cyklopen: Fasadskivor syd och nord 70,4 kB pdf 0,0 anonym 2014-10-23

Byggemenskaper som stadsbyggnadsinstrument 1 12,6 MB pdf 0,0 Schartner 2014-08-27

Byggemenskaper som stadsbyggnadsinstrument 3 4,8 MB pdf 0,0 Schartner 2014-08-27

Byggemenskaper som stadsbyggnadsinstrument 2 7,8 MB pdf 0,0 Schartner 2014-08-27

PROGRAM ARCHFILM GÖTEBORG 2014 723,6 kB pdf 0,0 Archileaks 2014-08-22

GRUVAN Ritningar och detaljer 987,8 kB pdf 0,0 Archileaks 2014-08-20

Plotstyle A3 original 4,3 kB ctb 0,1 Okidoki Arkitekter 2014-08-19

Plotstyle 1:200 4,3 kB ctb 0,0 Okidoki Arkitekter 2014-08-19

Plotstyle 1:100 4,3 kB ctb 0,1 Okidoki Arkitekter 2014-08-19

Plotstyle 1:50 4,3 kB ctb 0,0 Okidoki Arkitekter 2014-08-19

Ritdef-mall 250,9 kB dwt 0,1 Okidoki Arkitekter 2014-08-19

Startfil 140819 909,5 kB dwt 0,1 Okidoki Arkitekter 2014-08-19

POLLEN #2 5,8 MB pdf 0,0 anonym 2014-07-04

POLLEN #1 22,4 MB pdf 0,0 anonym 2014-07-04

BODIES, BRICKS & BLACK BOXES 13,8 MB pdf 0,0 Joakim_Forsemalm 2014-07-03

Lås och beslag i skolmiljöer! 588,4 kB pdf 0,0 Christina Silfverhielm 2014-05-26

4ARK #8 - KANSLA 58,8 MB pdf 0,0 4ARK 2014-05-06

4ARK #7 - VERKLIGHETEN 116,0 MB pdf 0,0 4ARK 2014-05-06

4ARK #10 - BERATTANDE 131,9 MB pdf 0,0 4ARK 2014-05-06

4ARK #9 - DIY 49,9 MB pdf 0,0 4ARK 2014-05-06

2x12 tankar 513,4 kB pdf 0,0 Thomas Nathorst-Böös 2014-04-13

in-fill 5 Stadsplanering för mångfald 811,2 kB pdf 0,0 Lukas Memborn 2014-04-09

Bladindelning Göteborgs kommuns primärkarta 8,7 MB jpg 0,0 anonym 2014-03-31

Skalan #1 - SMUTS 16,7 MB pdf 0,0 Skalan 2014-03-18

Lathund: förstora/förminska skalor 164,3 kB pdf 0,1 malinlagerkvist 2014-03-13

Räcken 30,1 kB pdf 0,0 malinlagerkvist 2014-03-13

Sport och spel 495,7 kB dwg 0,1 malinlagerkvist 2014-03-13

En radikal och progressiv stadspolitik 549,5 kB pdf 0,0 Archileaks 2014-03-06

Arkitekten blir byggmästare - Arkitektmagasinet Bygg 3,2 MB pdf 0,0 Byggande Arkitekter 2014-01-23

Vallastaden - Okidoki 11,9 MB pdf 0,0 Byggande Arkitekter 2014-01-14

Sandåkern - Murman Arkitekter 25,2 MB pptx 0,0 Byggande Arkitekter 2014-01-14

Semren Månsson Danska Vägen 6,2 MB pdf 0,0 Byggande Arkitekter 2014-01-14

Bostäder i byggemenskap 19,1 MB pdf 0,0 Byggande Arkitekter 2014-01-14

2008-2010 Återta staden exjobb 7,0 MB pdf 0,0 Lukas Memborn 2013-12-16

2006 hambugö kyrkby 25,8 MB pdf 0,0 Lukas Memborn 2013-12-16

2009 Borensberg 2050 4,5 MB pdf 0,0 Lukas Memborn 2013-12-16

in-fill 4 gångvänlig stad 693,6 kB pdf 0,0 Lukas Memborn 2013-12-16

in-fill 3 innerstadens trafik 1,0 MB pdf 0,0 Lukas Memborn 2013-12-16

in-fill 2 haga station 820,6 kB pdf 0,0 Lukas Memborn 2013-12-16

in-fill 1 stadsradhus 708,9 kB pdf 0,0 Lukas Memborn 2013-12-16

Tåg Train 296,9 kB pdf 0,1 Ida 2013-11-26

Seminarium raumlabor 205,3 kB pdf 0,0 karin_hjertstrand 2013-11-12

Seminarium raumlabor 205,3 kB pdf 0,0 karin_hjertstrand 2013-11-12

Saluhallen Kvillebäcken - UVD 3 116,0 kB pdf 0,1 Gustav Appell Arkitektkontor 2013-10-31

Saluhallen Kvillebäcken - UVD 2 79,5 kB pdf 0,0 Gustav Appell Arkitektkontor 2013-10-31

Saluhallen Kvillebäcken - UVD 1 75,0 kB pdf 0,0 Gustav Appell Arkitektkontor 2013-10-31

Saluhallen Kvillebäcken - UHD_1 145,2 kB pdf 0,0 Gustav Appell Arkitektkontor 2013-10-31

Saluhallen Kvillebäcken - tegeluppställning 59,7 kB pdf 0,0 Gustav Appell Arkitektkontor 2013-10-31

Hus Rosenlund SketchUp 3,3 MB skp 0,0 Hanna Jakobsson 2013-10-18

Exjobb om skola och planering 18,2 MB pdf 0,0 Anders Tväråna 2013-10-08

Hotellrum - moduler 159,7 kB dwg 0,1 erik 2013-09-20

Röhälla 1:27 - ritningar, detaljer 5,5 MB pdf 0,0 Archileaks 2013-08-14

Om att bli arkitekt - Lisa Wingård 7,1 MB pdf 0,0 Archileaks 2013-06-13

4ARK #5 - IDENTITETER 81,8 MB pdf 0,0 4ARK 2013-05-31

4ARK #6 - TABU 103,6 MB pdf 0,0 4ARK 2013-05-31

4ARK #4 - PENGAR 115,1 MB pdf 0,0 4ARK 2013-05-31

4ARK # 3 - KROPPEN 51,1 MB pdf 0,0 4ARK 2013-05-31

4ARK # 2 - LANDET 54,1 MB pdf 0,0 4ARK 2013-05-31

4ARK # 1 - UTOPI 4,0 MB pdf 0,0 4ARK 2013-05-31

norrpil 1,0 MB ai 0,1 office group studio 2013-05-11

skalstock 1015,4 kB ai 0,2 office group studio 2013-05-11

Taktäckning och lutning 33,7 kB pdf 0,0 Christina Silfverhielm 2013-05-08

Plugins till SketchUp 8,5 MB rar 0,0 Aron Högberg 2013-04-19

startritning autocad 2D 2,6 MB dwg 0,1 unit 2013-04-19

Lund 22,9 MB dwg 0,0 anonym 2013-04-16

LÅNEKALKYLEN 29,1 kB ods 0,0 LEXENTON 2013-03-25

Fasaddetalj Tele2 arena 336,7 kB png 0,0 PLAT13 2013-03-20

SketchUp-modell Mossen Göteborg 4,0 MB skp 0,0 Hanna Jakobsson 2013-02-26

DROP: grejer i sketchup landar på marken 2,1 kB rbz 0,0 LEXENTON 2013-01-17

SKALGUBBAR SKETCHUP 3,1 MB skp 0,1 LEXENTON 2013-01-17

KÖRSPÅR / SVÄNGRADIE PERSONBIL 1,9 MB dwg 0,2 LEXENTON 2012-12-14

Boken om lov, tillsyn och kontroll 2,2 MB pdf 0,0 Christina Silfverhielm 2012-12-12

Storköpenhamn DWG 17,4 MB dwg 0,0 Hampus Berndtson 2012-12-10

Brostein ortogonalt 1,8 MB jpg 0,0 marklind 2012-12-04

Brostein 2 642,3 kB jpg 0,0 marklind 2012-12-04

Lista över fastighetsbeteckningar Göteborg 1,9 MB pdf 0,1 Okidoki Arkitekter 2012-12-03

Plotstyles 14,1 kB zip 0,0 anonym 2012-11-26

SL95 trikk 41,0 kB dwg 0,0 Bokassa 2012-11-22

Träd-blocks 622,3 kB dwg 0,4 Vanda Kehr 2012-09-20

Träd - Lönn Höst 3 1,1 MB png 0,1 Aron Högberg 2012-08-21

Träd - Lönn Höst 2 1,3 MB png 0,1 Aron Högberg 2012-08-21

Träd - Lönn Höst 1,3 MB png 0,1 Aron Högberg 2012-08-21

Sjukvårdspersonal - skalgubbar 221,2 kB zip 0,1 Aron Högberg 2012-08-21

Ringöns industriområde SketchUp 4,2 MB skp 0,0 Aron Högberg 2012-08-21

Träd utan löv 1,8 MB png 0,1 Aron Högberg 2012-08-21

Lövträd 15,1 MB rar 0,1 Aron Högberg 2012-08-21

Spårvagn 2D 91,2 kB rar 0,1 Aron Högberg 2012-08-21

Spårvagnar och cyklister 77,2 kB dwg 0,2 arvidfransson 2012-04-30

Möbler och skulpturer 134,5 kB dwg 0,4 arvidfransson 2012-04-30

Detaljplan symbol och textritning 451,2 kB dwg 0,3 erik 2012-04-30

PEOPLE TOGETHER 7,8 MB psd 0,5 Nick Chadde 2012-04-27

SPRUCE TREE 369,6 kB psd 0,1 Nick Chadde 2012-04-27

PINE TREE 480,5 kB psd 0,1 Nick Chadde 2012-04-27

Sittande man 689,3 kB png 0,1 Petter Jysky 2012-04-24

Vit kombi 2,8 MB png 0,1 Petter Jysky 2012-04-24

Lågt bord 1,0 MB 3dm 0,0 Edvin Lindberg 2012-04-19

Barstol 827,0 kB 3dm 0,0 Edvin Lindberg 2012-04-11

Har brottom 680,9 kB png 0,1 Teodor Javanaud Emdén 2012-04-02

Fotograferar 504,9 kB png 0,1 Teodor Javanaud Emdén 2012-04-02

Tittar upp 580,6 kB png 0,1 Teodor Javanaud Emdén 2012-04-02

Sitter 761,9 kB png 0,1 Teodor Javanaud Emdén 2012-04-02

På promenad 946,9 kB png 0,1 Teodor Javanaud Emdén 2012-04-02

Äter chips 551,6 kB png 0,1 Teodor Javanaud Emdén 2012-04-02

Gubbe tittar upp 580,6 kB png 0,1 Teodor Javanaud Emdén 2012-04-02

Träd 1,5 MB dwg 0,4 Andrea 2012-04-02

Cykel i 3D 78,1 kB 3dm 0,0 Andrea 2012-04-02

VGU Vägar och gators utformning 4,5 MB pdf 0,1 Rikard Olsson 2012-04-02

Plantenes Egenskaper A1 Poster 43,4 MB pdf 0,0 Daniel Ewald 2012-03-29

Fotbollsplan - Generic Models 412,0 kB rfa 0,0 Petter Bengtsson 2012-03-28

Avbytarbänk/Spelarbänk 396,0 kB rfa 0,0 Petter Bengtsson 2012-03-28

Skivstångsställ 2D 228,0 kB rfa 0,0 Petter Bengtsson 2012-03-28

Löpband 2D 280,0 kB rfa 0,0 Petter Bengtsson 2012-03-28

Bänkpress 364,0 kB rfa 0,0 Petter Bengtsson 2012-03-28

Träningscykel 2D 284,0 kB rfa 0,0 Petter Bengtsson 2012-03-28

Trappa till läktare - Furniture Systems 260,0 kB rfa 0,0 Petter Bengtsson 2012-03-28

Läktare - Furniture Systems 512,0 kB rfa 0,0 Petter Bengtsson 2012-03-28

GRUNDVÄRDEN 2 Motorfordon 1,1 MB pdf 0,0 Edvin Lindberg 2012-03-23

Järntorget med omnejd Sketchup 18,4 MB skp 0,0 erik 2012-03-21

Akvarellpenslar 20,4 MB abr 0,0 erik 2012-03-21

Distributionslista 48,4 kB docx 0,0 Linn.f 2012-03-21

Gräs 251,7 kB jpg 0,1 Joakim 2012-03-21

Luceplan 3D modeller 25,0 MB zip 0,0 Sandra Tegeland 2012-03-21

Proposed Land Use Plan Pune 2011 1,6 MB dwg 0,0 obenow 2012-03-21

Pune City Map (2011) 16,0 MB dwg 0,0 obenow 2012-03-21

New Delhi CAD dwg 5,8 MB dwg 0,0 obenow 2012-03-21

guld bump 1,2 MB jpg 0,0 Em 2012-03-14

guld 1,1 MB jpg 0,0 Em 2012-03-14

sträckmetall bump 77,3 kB jpg 0,0 Em 2012-03-14

sträckmetall 129,7 kB jpg 0,0 Em 2012-03-14

ljus granit 266,9 kB jpg 0,0 Em 2012-03-14

mörk granit 321,4 kB jpg 0,0 Em 2012-03-14

trägolv obehandlat 611,1 kB jpg 0,0 Em 2012-03-14

bikes 3,1 MB dwg 0,2 Em 2012-03-14

aeroplane 3,0 MB dwg 0,0 Em 2012-03-14

machine 64,9 kB dwg 0,0 Em 2012-03-14

99 luftballons 3,0 MB dwg 0,0 Em 2012-03-14

tractor 3,0 MB dwg 0,1 Em 2012-03-14

helicopter 3,0 MB dwg 0,0 Em 2012-03-14

Väggar 4,1 MB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Trappor 3,8 MB dwg 0,4 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Träd och buskar, ritningssymboler 4,8 MB dwg 0,8 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Ritningssymboler och markeringar 4,1 MB dwg 0,5 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Ritningssymboler 1,2 MB dwg 0,5 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Skalfigurer, ritningssymboler 400,8 kB dwg 0,6 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Människor, ritningssymboler 4,0 MB dwg 1,0 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Passagemått 4,2 MB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Parkering 4,1 MB dwg 0,2 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Kök 3,7 MB dwg 0,5 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Stolar 4,1 MB dwg 0,3 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Vardagsrum, möbleringsmått 4,1 MB dwg 0,3 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Sovrum, möbleringsmått 4,1 MB dwg 0,2 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Matplats, möbleringsmått 4,1 MB dwg 0,3 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Arbetsplats, möbleringsmått 4,1 MB dwg 0,2 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Lös inredning 3,7 MB dwg 0,9 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Fast inredning 3,7 MB dwg 0,3 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Hiss 83,6 kB dwg 0,2 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Säkerhetsglas CAD 68,7 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Gatumått CAD 1,1 MB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Forest 4,6 MB dwg 0,1 E 2012-03-13

träd siluetter 2,9 MB dwg 0,1 E 2012-03-13

trees leaf 3,0 MB dwg 0,1 E 2012-03-13

Pine 3,1 MB dwg 0,1 E 2012-03-13

people and ball 186,8 kB dwg 0,1 E 2012-03-13

people biking 158,2 kB dwg 0,1 E 2012-03-13

people dancing 191,1 kB dwg 0,1 E 2012-03-13

people running 162,4 kB dwg 0,1 E 2012-03-13

people stretching 192,1 kB dwg 0,1 E 2012-03-13

Trees silhouettes 3,1 MB dwg 0,2 Em 2012-03-13

people sitting 264,0 kB dwg 0,1 Em 2012-03-13

Fönster CAD 80,1 kB dwg 0,2 MariaPoll 2012-03-13

Fordon CAD 4,1 MB dwg 0,2 MariaPoll 2012-03-13

Bil-och parkeringsmått 3,8 MB dwg 0,3 MariaPoll 2012-03-13